Phần mềm quản lý sản xuất toàn diện - Chỉ 599k/tháng

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm quản lý sản xuất toàn diện - Chỉ 599k/tháng

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 10 người dùng
 • Kế hoạch sản xuất
 • Lệnh sản xuất
 • Kho hàng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Basic

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 20 người dùng
 • Kế hoạch sản xuất
 • Lệnh sản xuất
 • Mua hàng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Chấm công
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Pro

Liên hệ Tháng
 • 02 chi nhánh
 • 50 người dùng
 • Kế hoạch sản xuất
 • Lệnh sản xuất
 • Mua hàng
 • Kho hàng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Chấm công(hành chính)
 • Chấm công(ca)
 • Tính lương(thời gian)
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Enter

Liên hệ Tháng
 • 03 chi nhánh
 • 100 người dùng
 • Kế hoạch sản xuất
 • Lệnh sản xuất
 • Mua hàng
 • Kho hàng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp tổng đài VoIP
 • Chấm công(hành chính)
 • Chấm công(ca)
 • Tính lương(thời gian)
 • Tính lương sản phẩm
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686